XTPL relacje inwestorskie

Działalność spółki

Emitent jest innowacyjną spółką technologiczną, komercjalizującą prace badawczo-rozwojowe (B+R) mające na celu rozwinięcie przełomowej technologii ultraprecyzyjnego drukowania szerokiej gamy nanomateriałów.

Opracowywane przez XTPL rozwiązanie umożliwi m.in. produkowanie nowej generacji warstw TCF (Transparent Conductive Films), tj. przezroczystych warstw przewodzących, wykorzystywanych przede wszystkim w branżach producentów wyświetlaczy, monitorów, ekranów dotykowych, a także w sektorze producentów ogniw fotowoltaicznych, charakteryzujących się:

  • niższym kosztem jednostkowym,
  • bardzo wysoką optyczną transparentnością przy zachowaniu wysokiej wydajności energetycznej (bardzo niskiej rezystancji powierzchniowej) oraz
  • warstwami elastycznymi, odpornymi na zginanie (istotna właściwość z punktu widzenia kierunków rozwoju rynku elektroniki).

Dzięki osiąganym parametrom wdrażanych rozwiązań technologia XTPL określana jest jako „technologia przełomowa” (z ang. „disruptive technology”). Metodę druku XTPL można postrzegać jako czynnik wpływający na funkcjonowanie kluczowych podmiotów biznesowych na ww. rynkach.

Jednocześnie, ze względu na platformowy charakter rozwijanej technologii spółka poszukuje możliwości zastosowań również w innych obszarach, takich jak:

  • naprawa uszkodzonych metalicznych połączeń przewodzących (wyświetlacze, obwody drukowane, ogniwa fotowoltaiczne);
  • produkcja biosensorów;
  • technologia zabezpieczeń antypodróbkowych.

Siedziba spółki oraz laboratoria badawcze znajdują się na terenie Kampusu Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ (od września 2016 r.). Zespół tworzący firmę składa się z naukowców i technologów o interdyscyplinarnym doświadczeniu w zakresie: chemii, fizyki, elektroniki, inżynierii materiałowej oraz symulacji numerycznych, a także specjalistów z zakresu zarządzania strategicznego i komercjalizacji technologii.