XTPL relacje inwestorskie

Kalendarium

Poniżej przedstawiamy kalendarium działań związanych w dematerializacją akcji i wprowadzeniem akcji A –M oraz praw do akcji serii M do obrotu na NewConnect

Zadanie Data
Zakończenie oferty publicznej akcji serii M (przydział) 11 lipca 2017
Rejestracja akcji serii M w KRS 18 sierpnia 2017
Dematerializacja akcji serii M 7 września 2017
Debiut na NewConnect  14 września 2017
Publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2017 12 września 2017
Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2017 14 listopada 2017