XTPL relacje inwestorskie

Raporty bieżące EBI 2018  2018 2017

Nr raportu Tytuł Plik Data publikacji
24/2018 Raport miesięczny sierpień 2018 roku    2018-09-14
23/2018 Podjęcie przez Zarząd XTPL S.A. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego XTPL S.A. w granicach kapitału docelowego 2018-08-22
22/2018 Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2018 roku 2018-08-14
21/2018 Raport miesięczny lipiec 2018 roku 2018-08-14
20/2018 Raport miesięczny czerwiec 2018 roku 2018-07-13
19/2018 Raport miesięczny maj 2018 roku 2018-06-14
18/2018 Rejestracja zmian statutu XTPL S.A. i tekstu jednolitego statutu XTPL S.A. 2018-06-04
17/2018 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki XTPL S.A.
z siedzibą we Wrocławiu w dniu 28 maja 2018 roku
2018-05-29
16/2018 Rezygnacja i powołanie Członka Rady Nadzorczej 2018-05-28
15/2018 Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 roku 2018-05-15
14/2018 Raport miesięczny kwiecień 2018 roku 2018-05-14
13/2018 Złożenie wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego 2018-05-09
12/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 maja 2018 roku 2018-04-30
11/2018 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 16 kwietnia 2018 roku 2018-04-16
10/2018 Rezygnacja i powołanie Członka Rady Nadzorczej 2018-04-16
9/2018 Raport miesięczny marzec 2018 roku 2018-04-13
8/2018 Raport roczny za 2017 roku 2018-03-31
7/2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 kwietnia 2018 roku 2018-03-20
6/2018 Raport miesięczny luty 2018 roku 2018-03-14
5/2018 Raport miesięczny styczeń 2018 roku 2018-02-14
4/2018 Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku 2018-02-14
3/2018 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku 2018-01-30
2/2018 Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego 2018-01-16
1/2018 Raport miesięczny grudzień 2017 roku 2018-01-12

Raporty bieżące EBI 2017  2018 2017

Nr raportu Tytuł Plik Data publikacji
15/2017 Raport miesięczny listopad 2017 roku 2017-12-14
14/2017 Powołanie Członka Rady Nadzorczej 2017-11-30
13/2017 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu 2017-11-29
12/2017 Powołanie Członka Zarządu 2017-11-14
11/2017 Raport miesięczny październik 2017 roku 2017-11-14
9/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 listopada 2017 roku 2017-11-02
8/2017 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 2017-10-31
7/2017 Rezygnacja Członka Zarządu 2017-10-31
6/2017 Raport miesięczny wrzesień 2017 roku 2017-10-13
5/2017 Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” 2017-09-15
3/2017 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku 2017-09-11
2/2017 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą 2017-09-08
1/2017 Przystąpienie do systemu EBI 2017-09-08