XTPL relacje inwestorskie

Bieżące

Raporty bieżące EBI 2017

Nr raportu Tytuł Plik Data publikacji
1/2017 Przystąpienie do systemu EBI 2017-09-08
2/2017 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą 2017-09-08
3/2017 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku 2017-09-11
5/2017 Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” 2017-09-15
6/2017 Raport miesięczny wrzesień 2017r. 2017-10-13
7/2017 Rezygnacja Członka Zarządu 2017-10-31
8/2017 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 2017-10-31
9/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 listopada 2017 roku 2017-11-02
11/2017 Raport miesięczny październik 2017r. 2017-11-14
12/2017 Powołanie Członka Zarządu 2017-11-14
13/2017 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu 2017-11-29
14/2017 Powołanie Członka Rady Nadzorczej 2017-11-30