XTPL relacje inwestorskie

Bieżące

Raporty bieżące EBI 2017  2018 2017

Nr raportu Tytuł Plik Data publikacji
5/2018 Raport miesięczny styczeń 2018 r. 2018-02-14
4/2018 Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku 2018-02-14
3/2018 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku 2018-01-30
2/2018 Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego 2018-01-16
1/2018 Raport miesięczny grudzień 2017 r. 2018-01-12

Raporty bieżące EBI 2017  2018 2017

Nr raportu Tytuł Plik Data publikacji
15/2017 Raport miesięczny listopad 2017r. 2017-12-14
14/2017 Powołanie Członka Rady Nadzorczej 2017-11-30
13/2017 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu 2017-11-29
12/2017 Powołanie Członka Zarządu 2017-11-14
11/2017 Raport miesięczny październik 2017r. 2017-11-14
9/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 listopada 2017 roku 2017-11-02
8/2017 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 2017-10-31
7/2017 Rezygnacja Członka Zarządu 2017-10-31
6/2017 Raport miesięczny wrzesień 2017r. 2017-10-13
5/2017 Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” 2017-09-15
3/2017 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku 2017-09-11
2/2017 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą 2017-09-08
1/2017 Przystąpienie do systemu EBI 2017-09-08