XTPL relacje inwestorskie

Akcjonariat

L.p. Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji % akcji Liczba głosów % głosów
RAZEM 1 695 220 100,00%  1 695 220  100,00%
1. Filip Granek 303 000 17,87%  303 000 17,87%
2. Sebastian Młodziński 300 000 17,70%  300 000  17,70%
3. Leonarto Sp. z o.o. * 298 000 17.58%  298 000  17.58%
4. TPL Sp. z o.o. ** 140 020 8,26%  140 020 8,26%
5. Stefan Twardak 103 081 6,08% 103 081  6,08%
6. Heidelberger Beteiligungsholding AG 102 000 6,02% 102 000 6,02%
7. Universal-Investment-Gesellschaft Mit Beschrankter Haftiung w imieniu ACATIS Datini Valueflex Fonds 94 000 5,55%  94 000  5,55%
8. Konrad Pankiewicz* 2 223 0,13% 2 223 0,13%
9. Pozostali 352 896 20,82% 352 896 20,82%

*Konrad Pankiewicz, Członek Rady Nadzorczej Emitenta, jest jedynym udziałowcem oraz prezesem zarządu Leonarto Sp. z o.o. Konrad Pankiewicz łącznie z podmiotem powiązanym posiadają 300 223 akcje spółki stanowiące 17,71% kapitału

** TPL Sp. z o.o. posiada akcje serii L, wyemitowane z przeznaczeniem na program pracowniczy, nie wprowadzone do obrotu na NewConnect. Udziałowcami TPL Sp. z o.o. są Filip Granek, Prezes Zarządu Emitenta (34% udziałów), Sebastian Młodziński, Członek Zarządu Emitenta (33% udziałów) oraz Adriana Pankiewicz, żona Konrada Pankiewicza, Członka Rady Nadzorczej Emitenta (33% udziałów).