XTPL relacje inwestorskie

Historia Emitenta

Spółka powstała jako wysoce innowacyjne przedsiębiorstwo, które za cel działalności przyjęło komercjalizację przełomowej technologii wytwarzania ultracienkich przewodzących linii metalicznych, wykorzystywanych w produkcji warstw TCF.

W początkowym okresie swojej działalności XTPL zbudowało laboratorium z unikalną infrastrukturą badawczą. W trakcie pięciu miesięcy intensywnych prac B+R zespół XTPL doprowadził do osiągnięcia pierwszego z założonych kamieni milowych, czyli uzyskania możliwości kontrolowania procesu drukowania szlaków przewodzących kilkudziesięciokrotnie mniejszych niż obecnie dostępne na rynku. Proces został potwierdzony w warunkach laboratoryjnych. W marcu 2016 r. spółka złożyła wniosek patentowy obejmujący metodę druku XTPL oraz formułę nanotuszu. 25 kwietnia 2016 roku spółka podjęła uchwałę o przekształceniu się w spółkę akcyjną (sąd zatwierdził przekształcenie 1 czerwca2016 r.). 1 września 2016 r. XTPL przeprowadził się do nowoczesnych laboratoriów na terenie wrocławskiego Kampusu Pracze (EIT+). Znacznej rozbudowie uległa infrastruktura badawcza oraz liczebność zespołu, a prace koncentrowały się przede wszystkim na stworzeniu w pełni funkcjonalnego prototypu drukarki laboratoryjnej. W maju 2017 r. prototyp drukarki laboratoryjnej został po raz pierwszy zaprezentowany szerszej publiczności – na targach elektroniki drukowanej IDTechExPrinted Electronics w Berlinie, gdzie uzyskał prestiżową branżową nagrodę Technical Development Manufacturing Award. W lipcu 2017 r. spółka przeprowadziła publiczną emisję akcji, w wyniku której pozyskała ponad 10 mln zł.

2015
 QIV Potwierdzenie laboratoryjne działania technologii

2016
QI Złożenie wniosku patentowego
QII
Podpisanie pierwszych listów intencyjnych
Przekształcenie XTPL w spółkę akcyjną
QIII
Otwarcie nowego laboratorium na terenie kampusu Wrocław – Pracze
Sformowanie unikalnego, multidyscyplinarnego zespołu naukowo-technologicznego

2017
marzec Uzyskanie zwiększonej dokładności drukowania linii (poniżej 100 nanometrów)
kwiecień Zakończenie budowy prototypu drukarki XTPL
maj
Złożenie drugiego wniosku patentowego
Prezentacja prototypu drukarki na targach elektroniki drukowanej IDTechExPrinted Electronics w Berlinie i uzyskanie prestiżowej branżowej nagrody Technical Development Manufacturing Award przyznawanej przez przedstawicieli przemysłu elektroniki drukowanej
czerwiec Podpisanie listu intencyjnego z Wise Device Inc. – światowym liderem w dziedzinie rozwoju automatyki do mikroskopii przemysłowej
lipiec Oferta publiczna akcji serii M, w wyniku której Emitent pozyskał 10.230.000 zł brutto