XTPL relacje inwestorskie

Model biznesowy

Model biznesowy spółki zakłada komercjalizację stworzonej przez nią technologii ultraprecyzyjnego drukowania szerokiej gamy nanomateriałów. Proces ten opierał się będzie na sprzedaży opracowywanych przez spółkę produktów – drukarki, głowicy oraz nanotuszu.

Spółka zamierza dostarczać odbiorcom z branży elektroniki drukowanej kompleksowe rozwiązanie technologiczne – tj. urządzenia (drukarki laboratoryjne, drukarki przemysłowe) i nanotusze.

Zamiarem Emitenta jest realizacja tego procesu w następujących po sobie fazach:

 • Faza I (realizowana aktualnie) – polega na opracowaniu laboratoryjnym prototypu drukarki i formuły tuszu kompatybilnego z drukarką. Na tym etapie Emitent nie osiąga przychodów z działalności operacyjnej. Działalność finansowana jest w większości przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł, w postaci m.in. grantów, dotacji, a także środków pozyskanych z emisji akcji.
 • Faza II (QIV 2017 r. – QII 2019 r.) – produkcja i sprzedaż drukarek laboratoryjnych (wraz z nanotuszem) z przeznaczeniem do centrów badawczo-rozwojowych, zarówno przemysłowych, jak i naukowych. Celem tej fazy jest:
  • walidacja technologii (zaprezentowanie jej działom badawczym i technologicznym potencjalnych klientów oraz osobom opiniotwórczym w branży), zbudowania relacji na poziomie technologicznym (niezbędne do efektywnego dalszego rozwoju technologii);
  • umożliwienie klientom prototypowania (prototypowe warstwy TCF do nowych aplikacji);
  • uzyskanie pierwszych przychodów – potwierdzenie możliwości komercjalizacji technologii;
  • uzyskanie informacji zwrotnej odnośnie potencjalnych innych zastosowań technologii.

  W tej fazie Emitent zakłada uzyskanie pierwszych przychodów, generowanych przez sprzedaż i wynajem drukarek laboratoryjnych oraz sprzedaż nanotuszów do nich.

  Spółka zamierza w tym okresie kłaść nacisk również na poszukiwanie dodatkowych szans rynkowych, pozwalających na szybką komercjalizację technologii (wdrożenie przemysłowe) w obszarach innych niż TCF.

 • Faza III (od QII 2019 r.) – produkcja i sprzedaż drukarek przemysłowych i nanotuszów do szerokich zastosowań w produkcji TCF nowej generacji. Drukarka przemysłowa będzie różniła się od laboratoryjnej zarówno rozmiarem, funkcjonalnością (większa wydajność), jak i stopniem dojrzałości technologicznej.

W ramach tej fazy Emitent zakłada, że drukarka produkowana będzie przez zewnętrznego partnera (alians strategiczny), głowica drukująca przez XTPL, a nanotusz przez podwykonawcę (w oparciu o formułę i technologię XTPL). XTPL bezpośrednio sprzedawać będzie nanotusz (wykonany w oparciu o zdolności produkcyjne partnera) oraz głowice drukarki, a także usługę wdrożenia technologii u klienta (doradztwo technologiczne).

Emitent zakłada uzyskanie w tej fazie przychodów generowanych przez sprzedaż głowic drukujących (przychody jednorazowe), nanotuszu (sprzedaż powtarzalna) oraz usługi wdrożeniowe dedykowane nowej technologii (sprzedaż jednorazowa). Klientami XTPL będą w szczególności koncerny zajmujące się produkcją wyświetlaczy oraz ogniw fotowoltaicznych.