XTPL relacje inwestorskie

Władze Spółki

Zarząd

Zgodnie z § 22 statutu spółki:

  • W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje jedyny członek zarządu.
  • W przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje każdy z członków zarządu samodzielnie.
  • W przypadku powoływania prokurenta spółki, wymagana jest zgoda wszystkich członków zarządu. Odwołać prokurenta może każdy członek Zarządu
Imię i nazwisko Funkcja Początek kadencji Koniec obecnej kadencji
Filip Granek Prezes zarządu 2017 2020
Sebastian Młodziński Członek zarządu 2017 2020

Filip Granek – prezes zarządu

Współtwórca spółki XTPL SA. Jest ekspertem w zakresie nanotechnologii, elektroniki drukowanej, nowoczesnych ogniw słonecznych oraz nowoczesnych procesów technologicznych do wytwarzania elementów półprzewodnikowych.

Przez blisko 10 lat pracował w najbardziej prestiżowych, międzynarodowych placówkach badawczych i przedsiębiorstwach typu Hi-Tech, m.in. Fraunhofer ISE (Niemcy), ECN (Holandia), ANU (Australia), Kingstone Semiconductor Company Ltd. (Chiny).

Kierował pracami badawczymi w ścisłej współpracy z największymi przedstawicielami branży fotowoltaicznej z Europy, Azji oraz USA. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. stypendium Burgena (Akademia Europea) i stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, członkiem prestiżowej Young Academy of Europe, stypendystą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz niemieckiego DAAD. Otrzymał prestiżowy grant badawczy LIDER finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, został także wyróżniony w rankingu wybitnych innowatorów nowej Europy „New Europe 100 Challengers”. We Wrocławskim Centrum Badań EIT+ zbudował od zera nowe laboratorium i powołał interdyscyplinarny zespół naukowy, który obecnie realizuje szereg projektów badawczych.

Jest autorem 70 publikacji naukowych i 30 międzynarodowych zgłoszeń patentowych i patentów.

Filip Granek nie wykonuje poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie dla spółki.

Sebastian Młodziński – członek zarządu

Współtwórca spółki XTPL SA. W latach 1998-2002 pracownik firmy Optimus SA na stanowiskach dyrektor ds. produktów, dyrektor ds. rozwoju,dyrektor zarządzający. Od 2001 roku przedsiębiorca założyciel i obecny udziałowiec Young Consulting. Od 2004 roku partner BRE Bank SA (obecnie Mbank SA). W 2006 roku powołał do życia agencję reklamową Symetria (obecnie Star&Ring). W 2014 założył i został udziałowcem Techlabox Sp. z o.o., spółki działającej w branży nowych technologii (B+R). Od 2015 roku jest prezesem zarządu w XTPL Sp z o.o. Współzałożyciel Fundacji Europa +. Członek Rady Nadzorczej fundacji TED. W latach 2008-2010 wykładowca przedmiotów finansowych na Uczelni WSBNLU.

Sebastian Młodziński nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla spółki.
Sebastian Młodziński prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą Star&Ring Sebastian Młodziński.