XTPL relacje inwestorskie

Władze Spółki

Zarząd

Zgodnie z § 22 statutu spółki:

  • W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje jedyny członek zarządu.
  • W przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje każdy z członków zarządu samodzielnie.
  • W przypadku powoływania prokurenta spółki, wymagana jest zgoda wszystkich członków zarządu. Odwołać prokurenta może każdy członek Zarządu
Imię i nazwisko Funkcja Początek kadencji Koniec obecnej kadencji
Filip Granek Prezes zarządu 2017 2020
Maciej Adamczyk Członek zarządu 2017 2020

Filip Granek – prezes zarządu

Współtwórca spółki XTPL SA. Jest ekspertem w zakresie nanotechnologii, elektroniki drukowanej, nowoczesnych ogniw słonecznych oraz nowoczesnych procesów technologicznych do wytwarzania elementów półprzewodnikowych.

Przez blisko 10 lat pracował w najbardziej prestiżowych, międzynarodowych placówkach badawczych i przedsiębiorstwach typu Hi-Tech, m.in. Fraunhofer ISE (Niemcy), ECN (Holandia), ANU (Australia), Kingstone Semiconductor Company Ltd. (Chiny).

Kierował pracami badawczymi w ścisłej współpracy z największymi przedstawicielami branży fotowoltaicznej z Europy, Azji oraz USA. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. stypendium Burgena (Akademia Europea) i stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, członkiem prestiżowej Young Academy of Europe, stypendystą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz niemieckiego DAAD. Otrzymał prestiżowy grant badawczy LIDER finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, został także wyróżniony w rankingu wybitnych innowatorów nowej Europy „New Europe 100 Challengers”. We Wrocławskim Centrum Badań EIT+ zbudował od zera nowe laboratorium i powołał interdyscyplinarny zespół naukowy, który obecnie realizuje szereg projektów badawczych.

Jest autorem 70 publikacji naukowych i 30 międzynarodowych zgłoszeń patentowych i patentów.

Filip Granek nie wykonuje poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie dla spółki.

Maciej Adamczyk – członek zarządu

Manager z ponad 16 letnim doświadczeniem w obszarze business developmentu, fuzji i przejęć, finansów i sprzedaży B2B. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W przeszłości pracował m.in. dla Impel S.A (2014 – 2016) jako Dyrektor biura Rozwoju, Prezes Zarządu Impel Monitoring Sp. z o.o. SK, Black Lion NFI S.A. (2010 – 2011) jako dyrektor Inwestycyjny, FAM S.A. jako Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy (2005 – 2009) oraz Mostostal Wrocław S.A. jako Dyrektor Finansowy (2004 – 2009).

Od 2016r. w XTPL S.A. jako Dyrektor Operacyjny.
Ponadto od 2017r. Maciej Adamczyk jest Prezesem Zarządu TPL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. TPL Sp. z o.o. posiada 140.020 akcji zwykłych serii L Emitenta wyemitowanych z przeznaczeniem na program motywacyjny dla pracowników i współpracowników Emitenta.
Od 2010r. jest również prezesem spółki doradczej Powiernictwo Finansowe Sp. z o.o.